Aristo

Aristo

Akla uygun, dinleyenlere güven veren, aynı zamanda başkalarına zararı dokunmayan sözler güzeldir.

Aristo Büyük İskender’e: “Bu memlekette yazarları incittiğin zaman onlara görev verme, düşmanla beraber olup senin yok olman için çalışırlar.” demiştir.

Büyük suçlar, ihtiyaç olanı değil de, fazla olanı elde etmek için işlenir.

Düşman kazanmak istiyorsan, kendini dostlarından üstün göster, dost kazanmak istiyorsan, onların senden üstün olduğunu kabul et.

Fakirlik, ihtilallerin ve suçların anasıdır.

Faziletleri bilmek yeterli değil, onları uygulama alanına koymak ge­reklidir.

Gerçek arkadaşlık, iki bedende yaşayan bir ruh gibidir.

Hırs ve para düşkünlüğü, belki de diğer isteklerden daha çok suç sebebidir.

Hükümetlerin alın yazısını tayin edenler genellikle silah taşıyan­lardır.

İnsan bedence küçük olmasına rağmen düşüncesi ile büyük, aklı ile şereflidir.

İnsan iyi huylara sahip olduğu zaman sevinmelidir.

İskender Aristo ya sormuş: “Hükümdara kuvvet mi adalet mi daha çok lazım?” Aristo: “Adalet olan bir yerde yiğitliğe gerek yoktur.” demiştir.

İşler iş olarak şerefli veya şerefsiz diye ayrılmazlar; ancak yapı­lışlarındaki amaca göre şerefli veya şerefsiz olurlar.

Kadınlarda en güzel ve sevilecek şey, utanma duygusundan dolayı yüzünde olan kırmızılıktır.

Kendi kendine yetinenler rahat ve mutludurlar.

Kibirli olmak, cahillik ve nefsine hakim olamamaktan ileri gelir.

Kıskançlığın bu dünyadaki kazancı, sahibi için sadece üzüntüdür.

Konuşma sanatını bilen adam, düşündüklerinin hepsini söylemez, fakat söylediklerini düşünür de söyler.

Ortak tehlike, birbirinin can düşmanları olanları bile birleştirir.

Adalet, suçlu ile suçsuz arasında denge noktasıdır.

Arzu öyle bir şeydir ki hiç doymak bilmez. Bundan dolayı birçok insanın hayatı arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.

Eğitim yaşlılığın güvencesidir. Kökleri acı, ama meyvesi tatlıdır.

Gerçeği aramanın dışında harcanan zaman boşa gitmiştir.

Halkın verdiği değer diplomanın verdiği değerden daha üstündür.

İnsanlar arasında kanunsuz bir mücadeleden daha korkunç bir şey yoktur.

İyi bir başlangıç; işin yarısının bitmesi demektir.

Kahraman, çevresine ölüm saçmaz; ama ölüme meydan okur.

Ölçülü, eşitliğe dayanmayan, herkese kendi hakkını vermeyen hiçbir yönetim sürekli olamaz.

Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği; işitenin de faydalandığı sözdür.

Zayıf hep adalet ve eşitlik ister; oysa bunlar güçlünün umurunda bile değildir.