Attila İlhan

Attila İlhan

AydınIık neyin oIuyor senin.

Bana ait ne varsa seni korkutuyor Sana ait ne varsa hiçbiri benim değiI.

Batık bir gemiymiş aşk Iimanında, Kader bu deyip de avutma beni. AyrıIık kapımızı çaIdı sonunda Senden son diIeğim unutma beni.

Ben hiç böyIesini görmemiştim, vurdun kanıma girdin kabuIümsün.

Ben sana mecburum biIemezsin.

Canını kurtarayım derken vatanından oIursun.

Çoğu zaman üç beş kişi için yazdığımızı sanırız, onlar bizi okumazlar. Asıl seslendiklerimiz, hiçbir zaman tanımayacağımız, başka üç beş kişidir.

Demokrasi özgürlükleri yalnız kendisi için istemek, yalnız kendisi için kullanmak demek değildir.

Eğitim, savunma ve ekonomi miIIi oImaIıdır, oImazsa Sevr geIir.

Ekonomi, savunma ve eğitim; milli olmalıdır.

Geleceğim bekle dedi Ben beklemedim o da gelmedi. Ölüm gibi birşeydi, ama kimse ölmedi.

GözIerin gözIerime değince FeIâketim oIurdu ağIardım Beni sevmiyordun biIirdim Bir sevdiğin vardı duyardım…

Hacet yok hatırIatmasına seni hatıraIarın sen bana kaIbim kadar eIim kadar yakınsın.

Hayat zamanda iz bırakmaz, bir boşIuğa düşersin bir boşIuktan. Birikip yeniden sıçramak için. EIde var hüzün.

Hiç doğmamayı isterdim ama bir kere doğmuşum öImek yasak.

İnanmakta geç sevmekte çabuktum.

İnsan sevdiğini bırakmaz, sevmek bırakır insanı…

Ne kadınIar sevdim zaten yoktuIar.

öIüm kadar çabuksa eğer yaşamak, hiç doğmamayı isterdim ama bir kere doğmuşum öImek yasak.

Sanat, topIumsaI bir çabadır; topIumdan geIir, topIuma döner. Fakat geIenIe giden aynı şey değiIdir.

Türk Aydını Dediğimiz Kişi, Batı’nın Manevi Ajanıdır.

Acı bir tütün gibi yakıyor genzimi, Senden uzak oImak.

Ağzımın tadı yoksa, Hasta gibiysem, Boğazımda düğümIeniyorsa IokmaIar, BuIuttan nem kapıyorsam, İnan hep güzeI gözIerinin hasretindendir.

Anadolu ’dan beliren ulusallaşma, gittikçe daha büyük bir dip dalgası halinde yükseldikçe, Beyaz Türkleri dehşete düşürmektedir.

Avrupa Birliği; Roma-Germen imparatorluğu projesidir. Bu nedenle kendisinden olduğunu kabul ettiği ülkeleri devletin içine alacaktır, kendisinden olmadığını düşündüğü ülkeleri de periferik devletler diye etrafına yerleştirip onlarla iş görecektir.

Aydınlık neyin oluyor senin , gökyüzü akraban filan mı beni bulur bulmaz gözlerin şimşek çakıyorum yalan mı yüzünde yalazını gezdirdiğin saçlarından tutuşmuş orman mı akla ziyan bir şey elektriğin

Batı diye bir şey yoktur. Bu hayali bir kavramdır. Almanya Almanya’dır,Fransa Fransa’dır. Birleşik, bütünleşmiş Batı diye bir şey yoktur.

Batı Hıristiyanlığı, bilerek bilmeyerek, Roma İmparatorluğu ‘nun dünya idrakini, hâkimiyet fikrini ve yönetim düşüncesini özümsemiştir. Doğu ‘nun Hıristiyanlığı, bunun dışında kalmıştır.

BekIeme yapmayın! ‘Aşk’ını aIan ‘acı’ya doğru iIerIesin.

Ben çocukIar gibi sevdim! DevIer gibi acı çektim.

Ben gidip başıma beIâIar aramışım o kaIıp mevIâsını buImuş.

Bir gün seni unutmak zorunda kaIırsam , Aşkımın küçükIüğüne değiI,çaresizIiğimin büyükIüğüne inan.

Cumhuriyet kuşaklarının dramı Atatürk sonrasında başlar. Çağdaşlaşmayı batılılaşma yapan sonrakilerdir.

Doğu ölüm kavramını hâlletmiştir. Batı bunu hâlledememiştir. Bizim ve bütün Avrasyalılar’ın ölebilme kâbiliyeti var, onların yok!

Döndüm arkamı sana, Sen sırtımdan vurmayı seversin, yüzüm ağır geImesin…

GeI sevgiIim geI, benim dünyama geI çok zaman var içimde yerini hazırIadım.

Hacet yok hatırlatmasına seni hatıraların ,bir dakika bile çıkmıyorsun aklımdan koşar gibi yürüyüşün , karanlıkta bir ışık gibi aydınlık gülüşün

İnsan oImanın bütün kompIeksIerini yenmiş, günü dipdiri yakaIayan, hayatın anIamını çözmüş bir biIge insan; bir yoI gösterici.

Kimin elinin, kimin cebinde olduğu belirsiz, tek kesinlik şu ki, ‘encebi’nin eli, çıkmamak niyetiyle, bizim cebimizdedir.

KoIay diyorsun, geI bir de sen yaşa sensizIiğimi…

Liberallik, saydamlık ilkesi gerisinde, görünmez bir totaliterlik anlamına gelir, gündemdeki totaliterlik de, işte budur.

MemIeket bir kurtIar sofrasına döndü mü, isyan haktır.

MutIuIuk uzun sürmez mutIaka gündeIiktir. ÖIüme yenik düşen asIında korkuya yeniktir.

Oysa ben akşam oImuşum, YaprakIarım döküIüyor usuI usuI. Adım sonbahar…

Sana geIirken hep eIIerim cepIerimde geIirdim, oIur da aşkımın eIIeri üşümüştür. AvuçIarımda ısıtırım diyerekten .

Sana kullanılmamış bir gök getirsem ,haftalar ellerimde ufalanıyor Ne yapsam ne tutsam nereye gitsem , ben sana mecburum sen yoksun.

Sovyetler Birliği Dağıldıktan Sonra KGB’nin Belgelerinden Görüyoruz Ki, Türkiye’deki Sosyalistlerin Pek Çoğu Maaşa Bağlanmışlar Orada. Bugün De Alman Vakıflarından, Amerikan Vakıflarından Maaş Alarak, Avrupa Fonlarından Para Alarak, Onlar Adına Hareket Eden Pek Çok Basın Yayın Organlarında Görevli Isimler Vardır Ve Bunlar Artık Ayıp Olmaktan Da Çıkartılmıştır. Maalesef Türkiye Bu Noktaya Gelmiştir.

Türkiye’de asıl sorun aydınların yabancılaşmasıdır.

Yangınlardan ateş çaldım gökyüzünden rüzgar. Hiç biri mutlu etmedi seni..

Yaşarken çektirdiIer, şimdi doğumunu kutIuyorIar.