Balzac

Balzac

Bir kelimenin insanın hayatını değiştirdiği çok görülmüştür.

Biz onu öldürmedikçe vicdanımız yanılmaz bir yargıçtır.

Cimrilikle hayırseverlik aynı sonuçları doğurur. Cimrinin yeryüzün­de biriktirdiği serveti, hayırsever gökyüzünde biriktirir.

Felaket çok defa güle oynaya gelir.

İyi dostluklar temiz hesaplarla kurulur.

Bilginin efendisi olmak için, çalışmanın uşağı olmak gerekir.

Bir kimseye yapılacak iyiliğin en güzeli, onu küçük düşürmemektir.

Bu günkü kanunlar, büyük sineklerin delip geçtiği, küçüklerin de takılıp kaldığı bir örümcek ağı gibidir.

Deniz fırtınalarında olduğu gibi, ihtilallerde de sağlam değerler dibe giderken, dalgalar hafif şeyleri yüze çıkarır.

Dünyada en çok ışık veren, matbaa mürekkebidir.

Felaketlerin bir iyiliği varsa, gerçek dostlarımızı tanıtmasıdır.

Güzellik çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür.

Hemşirelerin kadın olmasının nedeni, kadınların acıya daha duyarlı ve sabırlı olmalarından ileri gelir.

Hırs ve tamahın başladığı noktada saf duygular sona erer.

Kadın anne olduğu zaman daha bir olgunlaşır.

Kıskançlık ahmaklığın en beteridir, çünkü kimseye faydası yoktur.

Tanrı belayı herkesin gücüne göre verir.

Zaman öldürmek, en pahalı harcamadır.