Bertrand Russell

Bertrand Russell

Akıllılar hep kuşku içindeyken; aptallar küstahça kendinden emindir.

Aşktan korkmak hayattan korkmaktır ve hayattan korkanlar zaten neredeyse ölmüş demektir.

Ben dine hastalık olarak bakıyorum. İnsan ırkı için adı konmamış bir sefaletin kaynağı.

Bilimde gerçek yalnızca bir an' dır.

Bir dünya devletinin ciddi savaşları önlemesi için minimum bir güce sahip olması gerekir. İlk ve en önemlisi, dünya devletinin dünyadaki tüm silah ve silahlı kuvvetlerin tekeline sahip olması gerekir.

Bir kasabın ekmeğe, bir fırıncının da ete ihtiyacı vardır. Bu nedenle kasapla fırıncının birbirini sevmesi için mantıklı bir neden vardır. Her ikisi de birbirine yararlı olur.

Bir kitabı okumanın iki sebebi vardır; biri sevdiğin için; diğeri, hava atmak için.

Dünyayı anlama ve reform isteği ilerlemenin iki büyük motorudur.

Dünyayı savaş tehlikesinden koruyacak tek bir yol vardır; dünya çapında yetkiye sahip olacak ve dünyada bütün silahların tekelini elinde bulunduracak bir tek otoritenin kurulması.

Düşünce özgürlüğü lehindeki temel sav, bütün inançlarımızın kuşku götürür olmasıdır.

Eğitimin amacının zihinsel özgürlük olduğu bir dünya isterdim. Gençlerin aklını, onları bütün hayatları boyunca nesnel kanıtların oklarından koruyacak olan bir zırhın içine sokmamalı. Dünyanın açık kalplere ve aydın insanlara ihtiyacı var ve bunu statik sistemlerle elde edemeyiz.

Filozof olmak isteyen, saçmalıklardan korkmamalı.

Gereksiz bilgiden alınması gereken hazlar vardır.

Hem dinlerin zarar verdiğini hem de yalan olduklarından çok eminim.

Her işte; aşkta, dinde, siyasette ya da iş dünyasında, uzun süredir varlığı garanti görülen şeylerin sonuna arada bir de olsa bir soru işareti bırakmak, sağlıklı bir düşüncedir.

İnançlarım için asla ölmem çünkü yanılıyor olabilirim.

İnsanlar cahil doğar, aptal değil. Onları aptallaştıran eğitimdir.

İnsanların öteki hayvanlardan farklı yanı, yaşamak ve çoğalmak arzularının dışında, sınırsız arzulara yönelmiş olmasıdır. İnsanoğlunun sınır taşımayan isteklerinin en önemlisi iktidar ve şandır.

İşinizin çok önemli olduğunu düşünüyorsanız, bu sinirlerinizin ciddi biçimde bozulduğunun en açık göstergesidir.

İstediğiniz bazı şeylere sahip olamamak, mutluluğun bir parçasıdır.

Kendi refahımızı, herkesin refahının güvence altına alınmasının dışında bir yolla güvence altına alamayız. Kendinizin mutlu olmasını diliyorsanız, başkalarının da mutlu olmasına rıza göstermek zorundasınız.

Kişinin duyguları bildikleriyle ters orantılıdır, ne kadar az bilirsen o kadar çok kızarsın .

Matematik ne neden söz ettiğimizi, ne de söylediğimiz şeyin doğru olup olmadığını bildiğimiz bir konudur.

Mutluluğun sırrı, dünyanın korkunç bir yer olduğu gerçeğiyle yüzleşmektir.

Ne kadar az bilirseniz, onu o kadar şiddetle savunursunuz.

Ne yazık ki çoğu insan daha önce mutlu olduğunu ancak mutsuzluğa düştüğü zaman anlıyor.

Önyargının ve zalimliğin asıl kaynağı korkudur. Korkunun üstesinden gelmek bilgeliğin ilk adımıdır.

Tarih ders kitaplarında her ulus yalnızca kendini yüceltmeyi amaçlar.

Tek kitaplı adamdan kork.

Ulaşılacak her bilgiye bilimsel yöntemlerle ulaşmak gerekir; bilimce bulgulanamayacak şeyleri insanlar bilemez.