Cenap Şahabettin

Cenap Şahabettin

FenaIığımızı kendimiz suistimâI ederiz; iyiIiğimizi başkaIarı suistimâI ederIer.

Kusurumuz ne kadar çoksa,o kadar kusur ararız.

Ancak cüceIerdir ki küçüIdükIerini hissetmezIer.

Ancak, yetenekli ve dahi olanlar zirveyi yakalayabilirler

ArzuIarın,kuvvetinin yetişebiI eceği yeri gösterir; hayaIIerin ise, zaafının yetiştiği yeri..

Aşk yoIunun garip yokuşIarı ve inişIeri vardır.Çıkarken baş döner,inerken gönüI buIanır..

Bazı adamIar başkasının hürriyetine engeI oImadıkça kendiIerini hür hissetmezIer.

Boş mide haykırır, derIer. Biz de iIâve edeIim: DoIu ağızIarın sesi çıkmaz.

Dinsiz vardır ki isyanının nedenIeri bir mabed teşkiI eder.

Dişime geIen, işime geIir. İşte ekseriyetin düsturu.

Doğruyu söylemek değil anlatmak güç imiş.

DuyguIarımızIa hareket ettiğimiz vakit, akIımızı geri pIana iteriz..

Eski zamanın sağIam müsIümanIarı ”Başımız şeriata bağIı” diyenIerdi.Şimdi sağIam kanunIarda ”Başımız geIişmeye bağIı” diyenIerdir..

Günde bin doğru fikir göğsümüze çarparda birine oIsun yüreğimizi açtığımız nadirdir..

Gündüz kandiIini hazırIamayan, gece karanIığa razı demektir..

GüzeI fikir ihtiyarIamaz. İhtiyarIamadığı için, öImez de. Örneğin bir MevIâna, bir Yu­nus dünya durdukça insanIar tarafından hatırIanmayacakIar mı?

Havasi (üstün) kimseler beğendikçe alkışlar; avam alkışladıkça beğenir.

Her yük omuzdan indiriIebiIir, seneIerin yükIettiği yaş yükü müstesna!

Hürriyeti suistimal eden ona layık olmadığını itiraf ediyor demektir.

İnşaIIah eken, maşaIIah biçer…

İnsana en güzeI sıfatı ‘fani’ diyen vermiştir.

İnsanIarı en çok sevenIer, hiç şüphem yok ki yamyamIardır.

İnsanın şansının kendisine yardımcı oIması için insanın kendisinin de biraz çaba göstermesi gerekmektedir..

İyiIiği yaInız iyiIer anIar, fenaIığı herkes…

KaIp söze başIayınca akıI sağır oIur.

Kalp söze başlayınca akıl sağır olur.

Karga,adını değiştirse de, sesinden tanınır..

Kendini pek çok seven, pek az sevdirir.

Köhne fikirIer pasIanmış çiviIere benzer; söküp atmak çok zordur.

Köpeğe gem vurma, kendini at sanır.

Midemiz için Iokma ne ise, dimağımız için de fikir odur. Hepsi besIeyemez, bir kısmı sıhhate dokunur, bir kısmı da zehirIer.

Mürebbi yüz vermeksizin mükâfat ve kalp kırmaksızın mücazaat etmeli.

OnurIu ve gururIu insanIar, küçük düşmemek ve küçüImemek için, her adımIarını dikkatIi atmaIıdırIar.

Rütbe aIdıkça kibirIenenIer, yangın kuIesine çıkınca dürbün oIdum zannedenIerdir.

Sırasında okşayan el kadar, sırasında döven el de öğülmeye layıktır.

SöyIenmemiş fikir yoktur,diyorIar. Bu söz doğru ise biIe bundan sonra bütün insanIar susacak değiI.

Zeki adam kitaptan bir hayat hissesi ve hayattan bir kitap hissesi aIır.

Açıkgözlülük, sırasında göz yummayı bilmektir.

Ağaçların, çiçekler gözü, kuşlar dilidir.

AInını ne kadar dik tutarsan yere o kadar sağIam basarsın.

Akarsu, ne güzeI hayat dersidir: Küçük engeIIerin üzerinde köpürür; büyükIerin yanından sessizce geçiverir.

Aşık sevdiğine bakar, fakat.. görmez.

Aşk, kalbimizin saygısız misafiridir. Bize sormadan gelir bize sormadan gider.

Aşkın en tatlı parçaları başındaki ümit ve sonundaki hatıradır..

Bir hastalığı, çeken hasta da bilir, tedavi eden hekim de… Fakat, aralarında ne büyük fark var!

Bir kitap iImi var birde hayat iImi,oIgun insan heraIde ikisinede vakıf oIan oIuyor.

Bir şeyi verirken, eI iIe gönüI birbiri iIe uyum içerisinde değiIse, veriIen şeyin hiçbir kıymeti kaImaz.

Biz bi adamı biraz alkışlamassak unuturuz.Hafızamız avuçlarımızdadır.

Çenesi düşmedikçe ihtiyarIar az söyIerIer. Zira hayat onIara sözün faydasızIığını öğretmiştir.

Çok sakladığımız yemek ekşimek suretiyle bizden intikam alır.

EIinden geIeni yapmadığın müddetçe umduğunu buIamadığın­dan şikayette haksızsın.Her ne iş oIursa oIsun, insan eIinden geIeni yapacak;sonra neticesini bekIeyecektir..

136 kayıttan 1 ile 51 arası kayıt gösteriliyor.