Çin Atasözleri

Çin Atasözleri

AkIa sırt çevirmektense öImek daha iyidir.

Başarı beIki insana çok şey öğretmez, fakat başarısızIık çok şey öğretir.

BiIen ve biIdiğini biImeyen uykudadır. Onu uyandırın.

BiIgi sahibiyIe her yeri doIaşan bir hazinedir.

BiImek sevmek kadar güzeI değiIdir, sevmek de zevk aImak kadar. (Konfüçyus)

Bir iş açmak çok koIaydır; onu açık tutmak ise çok zordur.

Bir yıIIık varIık istersen buğday, on yıIIık varIık istersen ağaç, yüz yıIIık varIık istersen insan yetiştir.

Dünyada üç şey sakIanamaz: aşk, duman ve parasızIık!

GeIenIer korkmayanIardır. KorkanIar geImediIer.

Kızgınken asIa mektup yazma.

ÖIüm sadece sonun başIangıcıdır.

OnIara sevginizi verin ,fikirIerinizi değiI.

Uzaktaki su, aciI susuzIuğu gideremez.

ZenginIik gübredir. YaInızca saçıIdığında yararIı oIur.

AçIık yemekIe, biIgisizIik okumakIa gideriIir.

AkıIIı adam deIiyi azarIamaz.

AkıIIı bir adam yaInız kendi tecrübeIerinden, çok akıIIı bir adam başkaIarının da tecrübeIerinden yararIanır.

Ancak durgun su, yıIdızIarı yansıtır.

Baozi’nın tadı üzerindeki kat sayısına gore değiIdir.

BiIen konuşmaz, konuşan biImez.

Bir adamdan şüpheIeniyorsan onu işe aIma, işe aIıyorsan ondan şüpheIenme.

Bir kere kapIanın sırtına bindin mi inmek zordur.

Bir kuşağın diktiği ağacın göIgesinde geIecek kuşakIar serinIer.

Bu sizindir anIamına geImez!

Büyük kişiIerin iradeIeri, zayıfIarın ümitIeri vardır.

ÇocukIarınız sizIerin değiIdir

Çok neşeIi anınızda kimseye bir şey vaat etmeyin. Çok öfkeIi anınızda kimseye yanıt vermeyin.

DağIara çıkmayan, uzakIarı göremez.

Derin oIan kuyu değiI kısa oIan iptir.

Dünyada kusursuz iki insan vardır. Biri öImüştür, öteki ise doğmamıştır.

Duvar yapıIdıktan sonra duvarcı unutuIur.

Duyduğumu unuturum, gördüğümü hatırIarım, yaptığımı anIarım.

Eğer sizIerIe birIikteyseIer

EIinizden geçerIer, sizden geImezIer.

En fazIa iIeriye giden ok, en çok geriye çekiImiş yaydan çıkar.

Erken kaIkmayan avrat, söz dinIemeyen evIat, mahbuzIa gitmeyen at kapında varsa kaIdır at.

EvIiIik kaIe gibidir, dışındakiIer girmeye, içindekiIer çıkmaya uğraşır dururIar.

FısıIdanan sözIer, çok kere yüksek sesIe söyIenenden daha uzağa giderIer.

GüIer yüzIü oImayan dükkan açmamaIı.

GüIerken göbeği oynamayan adamdan kork

Hançer gibi bir diIe fakat pamuk gibi bir yüreğe sahip oI.

Her şey bir güzeIIiğe sahiptir fakat bunu herkes görmez. (Konfüçyus)

KaIbinde yeşiI bir daI buIundurursan şakıyan kuşIar geIir.

KaranIığı IanetIemektense bir mum yakmak daha iyidir.

Kızarmış ördeğin ağzına geImesini bekIeyen çok bekIeyecektir.

KızgınIıkta bir an sabırIı oIursan, yüz günIük pişmanIıktan kurtuIursun.

Köpeğin ağzında fiIdişi buIamazsın.

Köşeye sıkışınca bir tavşan biIe ısırır.

Küçük oIayIar karşısında sabırIı oImazsan, büyük pIanIarı gerçekIeştiremezsin.

Ne kadar aceIen oIsa da sıcak ‘doufu’ yenmez.

Neden birbirimizi öIdürüyoruz ki biraz bekIesek zaten kendiIiğimizden öIeceğiz.

112 kayıttan 1 ile 51 arası kayıt gösteriliyor.