Cuma Sözleri

Cuma Sözleri

Açtım ellerimi Mevla’ya, başladım canı gönülden duaya, Allah kabul etsin kardeşler, haydi hep birlikte Cuma’ya. Hayırlı cumalar.

Doğru söyle ki doğru can veresin der büyüklerimiz. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Doğru yaşa ki Allah da kulları da senden razı olsun. Cumanız mübarek olsun.

En Güzel Cuma Sözleri, Cuma Mesajları, Cuma Mesajları Facebook,En Yeni Cuma Mesajları, Cuma Duası;

Ey iman Edenler Allah’ı çokça zikredin. (AHZAB – 41) Rabbim seni anmayı unutmayan kullarından eyle. Hayırlı Cumalar.

Madem günahkarız hepimiz kendi çapımızda. Öyle tövbe edelim ki tövbemiz günahlarımızı örtebilsin. Amin. Hayırlı Cumalar.

Özel günler dostların varlığıyla, mübarek geceler duaların ihlasıyla, Cuma Müslümanların buluşmasıyla değerlidir. Rabbim hayırlı işlerde bizleri buluştursun. Cumanız mübarek olsun.

Sahabe Cuma günleri hem sevinir hem korkarmış. Sevinirmiş çünkü o gün Cuma’dır. Korkarmış acaba bir dahaki Cuma’ya kavuşur muyum? diye. Rabbim Cuma farkındalığı versin hepimize. Hayırlı Cumalar.

Ya gül ol ya da gülzar, olmadı bir güle tutkun bülbül ol. Olmazsa gülün bağrına saplandığı toprak ol. Allah’ım gül de olsak bülbül de, su da olsak toprak da ne olursak olalım ama sana kul olduğumuzu unutturma. Hayırlı Cumalar.

Allah’ım sen Cumanın hürmetine; ailemize huzur, aklımıza zindelik, evlerimize neşe, işlerimize başarı kat. Bizi namerde muhtaç etme. Amin. Hayırlı Cumalar.

Allah’ım! Bizi sana şükredenlerden, seni hakkıyla sevenlerden, senden gereği gibi korkanlardan eyle. Amin. Gününüz aydın, Cumanız mübarek olsun.

Allah’ım! Senden istediklerimiz ve isteyeceklerimiz için rahmet yağmurunda bizi susuz bırakma. Cumamız mübarek ve hayırlı olsun.

Allah’ım, Sen rahmetini, bereketini, keremini ve mağfiretini üzerimizden eksiltme. Amin. Günümüz aydın, Cumamız Mübarek Olsun.

Ayların en faziletlisi Ramazan, günlerinizin en faziletlisi Cuma günüdür. Rabbim Ramazanı da Cumayı da gereği gibi yaşayanlardan eylesin. Selam ve Dua ile. Hayırlı Cumalar.

Biz, Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, müminler için şifa ve rahmettir; zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır.(İsra 82) Hayırlı Cumalar.

Cuma günü bana çokça salavat getirin. Çünkü Cuma, meleklerin şehadet ettiği şahitli bir gündür. Bana salavat getiren bir kulun sesi, nerede olursa olsun bana ulaşır

Cumayı Cuma yapın, Yalnız Allaha tapın, Cumayı idrak edip, Ondan fazilet kapın. Cumanız kutlu olsun, Ezan sela duyulsun, Cumaya müdrik olan, Kullar mağfiret bulsun. Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin..

Cuma’yı, Rabbe hakkıyla kul, Peygambere layıkıyla ümmet olarak eda etmek ümidiyle. Cumanız mübarek olsun.http:///dini-sozler/cuma-sozleri.html

Derdime derman, gönlüme ferman sevgili peygamberim Muhammed Mustafa’ya cennette komşu olman ümidiyle. Cumanız Mübarek Olsun.

Ey alemlerin Rabbi, Allah’ım! Ey din gününün sahibi, ibadet edilecek tek mabut, bizi dosdoğru yoldan ayırma ve bizi kurtuluşa erenlerden eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

Ey bütün güzelliklerin kaynağı Rabbim! Bizim kalbimizi de güzel eyle. Bizim işimizi, aşımızı, kazancımızı da güzel eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

Ey günlerin incisi Cuma, seni yaratan Rabbe hamdolsun. Senin sabahına uyandıran, seni bize yaşatan, sana kavuşturan Rabbe şükürler olsun. Gününüz hayırlı, Cumanız mübarek olsun.

Ey güzel Allah’ım! Yaptığımız hayırlı işlerde bizi muvaffak et. Bizi yanlış yollardan çevir. Bize cahillik yaptırma. Bizi cahillerle karşılaştırma. Bize kaldıramayacağımız yük yükleme. Amin. Hayırlı Cumalar.

Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evlâdı, ne evlâdın babası nâmına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki, Allah’ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan, Allah’ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. (Lokman – 33) Hayırlı Cumalar.

Ey nefsine zulmeden kardeş, bak cehennemde bekler bizi ateş, o gün, kimsenin faydası yok, ne ana, ne baba, ne de eş. Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim! Bizi Kurandan, İslam’dan ayırma. Bizi peygamberin izinden ayırma. Bizi Sıratı Müstakimden şaşırtma. Amin. Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim! Dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslam’ın yolundan ayırma. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Ey şanı alemleri saran Rabbim! Bizleri Cumanın hürmetine affet. Gözlerimizi gaflet uykusundan uyandır. Aklımızı, kalbimizi imandan ayırma. Bize merhamet et. Bize mağfiret buyur. Hayırlı Cumalar.

Kur’an ölmeden evvel hayatımıza kaim olmalı ki öldükten sonraya faydası olsun. Amin. Hayırlı cumalar.

Mevlana şöyle demiş; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Dua istiyorum senin, benim ve tüm Ümmeti Muhammed için. Selam ve dua ile. Hayırlı Cumalar!

Mümin, müminin aynasıdır. Mümin kendine kardeş olanın da olmayanın da duacısıdır. Kardeşlerimizin dualarına ihtiyacımız var. Duanızda bulunabilmek ümidiyle… Hayırlı cumalar.

Onlar, gecelerini Rableri için kıyama durarak ve secdeye vararak geçirirler. (Furkan – 64)Allah’ım! Bizi namazdan ayırma. Namazı gereği gibi eda edenlerden eyle. Hayırlı Cumalar.

Onlar, Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır.(Ra’d -22) Hayırlı Cumalar.

Rabbim Allah, fikrim zikrullah, kalbimin nuru Resullullah, evvelim Allah, ahirim Allah, La ilahe illallah Muhammedün Resullullah.

Rabbim dünyada sağlıklı, mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşamayı ahirette ise cennet bahçelerinde olmayı Peygamber Efendimizin bütün ümmetine nasip eylesin inşallah. Amin ve hayırlı cumalar.

Rabbim, sen bizi şirkten, riyadan, gıybetten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, iftiradan, kabir azabından, her türlü fitne ve fücurdan koru. Amin. Hayırlı Cumalar.

Rabbimin rahmeti öyle büyük ki onun ulaşmadığı hiçbir canlı yoktur; şefkati öyle çok ki tüm annelerin şefkatinden daha büyüktür. Rabbim kendisinin razı olduğu kullarından eylesin. Hayırlı Cumalar.

Rablerine karşı gelmekten sakınanlar ise, bölük bölük cennete sevk edilir, oraya varıp da kapıları açıldığında bekçileri onlara: Selam size! Tertemiz geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere girin buraya, derler. (Zümer/73) Hayırlı Cumalar.

Sirrim sübhanim Allah, derdim dermanım Allah, gafil kuluna gam düşmüş, yetiş imdadımıza ya Muhammed.

Taşlanan ve Allah’ın huzurundan kovulan şeytanın şerrinden Rahman ve Rahîm olan Allah’a sığınırım. Rabbim her türlü şerden kendine sığınanlardan eylesin. Hayırlı Cumalar.

Tesbih tesbih af diliyoruz Ya Rab! Boncuk boncuk mağfiret diliyoruz. Zerrelerimiz adedince sana şükrediyoruz. Duamızı kabul, günahlarımızı affeyle. Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi, faydasız ilimden, makbul olmayan ibadetten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Ya Rabbi, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün iyilikleri ver, bildiğimiz bilmediğimiz bütün kötülüklerden de bizleri koru. Amin, hayırlı cumalar.

Yine takvim yaprakları Cuma’yı gösteriyor, Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Ahir zaman fitnelerinden, kazalardan, belalardan, sıkıntılardan, şerli kimselerin ve şeytanın tuzaklarından bizi ve sevdiklerimizi korusun. Hakkımızda hayırlı olan hacetlerimizi kabul buyursun. Hayırlı nurlu cumalar.

Alışmış dilimiz, fitne tadına, İslam zulmedermiş, güya kadına. Yalan söylüyoruz, Kur’an adına; Yüce kelamına, açmışız harbi Ne kadar da sabırlısın.. Ya Rabbî…Anlatmaya, dilde lisan yetmiyor, Utancından, durdu kalem gitmiyor, Ne yapsak da, bizde kusur bitmiyor; Olmuşuz.. bir kere isyana tabi; Kurtar bizi.. kurtar bizi.. Ya Rabbi… AMİN.. AMİN. AMİN… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun ..

Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa rahmetiyle diğerini açar. Ya Rabbi bu mübarek cuma günü hürmetine bizlere hayırlı kapılar aç. Amin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

ALLAH’ım! Bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar.

Allah’ım! Dilediğini veren, dilediğini de alan kudretin ile hayatımıza bereket ihsan eyle. Amin. Hayırlı, Nurlu Feyizli Cumalar.

Allah’ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Allah’ım, Peygamberin Muhammed (s.a.v) in hürmeti için senden istiyorum, sana yöneliyorum! Bu mübarek gün dualarımızı kabul eyle. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Allah’ım, Sen, benim Rabbimsin; Senden başka ilah yoktur. Beni Sen yarattın; ben, Senin kulunum ve gücüm yettiğince Sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım. İşlediklerimin (kötülüklerin) şerrinden Sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder; günahlarımı da ikrar ederim. Beni bağışla. Zira günahları bağışlayan ancak sensin. Cuma’mız Mübarek olsun Hayırlı nurlu cumalar.

Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

Allah’ın rahmetini arzulayanlar. Allah’tan gelen imtihanlara iyi sabretsinler. Rahmet meyvesi çile çekmeden olgunlaşmaz. Hayırlı Cumalar.

99 kayıttan 1 ile 51 arası kayıt gösteriliyor.