Demokrit

Demokrit

Başkalarının kusurlarına tatlılık ve hoşgörü ile dayanmak, büyük bir sabır ve fedakarlık gerektiren bir davranıştır.

Bir akıllının dostluğu bütün delilerin dostluğundan daha değerlidir.

Çekinilmez olan bir şeye bağlanmamak akla uygun düşmemektedir.

Doğrulu ve samimi olmak hür kişilere mahsustur. Fakat bu durum­larda uygun olan zamanı seçmek gerekir ki bu da zor bir iştir.

İhtiyaçlarımız isteklerimizle beraber artar. En iyisi orta bir durumda olmaktır.

Aklın üç belirtisi vardır: İyi düşünmek, iyi söylemek, iyi yapmak.

Başkaları sana nasıl davranırsa sen de öyle davran. Tatlı söze tatlılıkla karşılık ver.

Bir insanı faziletli yapmak için kanun ve zorlamaya başvurmadan çok, teşvik ve inandırma yolunu tutan başarı gösterebilir. İleri görüşlü bir kimse hayatta bir çok şeyleri kendi görüşlerine göre yönetir ve yönlen­direbilir.

Bir oligarşide zengin ve bağımlı yaşamaktansa hür bir şekilde fakir olarak demokrasi düzeninde yaşamayı tercih ederim.

Doğruluk ve samimi olmak hür kişilere mahsustur. Fakat uygun zamanın seçilmesi gerekir. Felaketlerin önlenmesi erkek cesareti sayesin­dedir.

Haksızlığa düşman olanlar sevimli kimselerdir. Çünkü haksızlığın sonu sürekli felakettir. Bundan dolayı haksızlığa uğrayanı bütün gücümüzle korumak ve onu yapanlara engel olmak bir insanlık görevidir.

Hayat çok değerlidir, onu ancak çok gerekli işlerde kullan. Yarınki günün ve yarınki gecen bugünkünden daha iyi olsun. Bugünün işini yarma bırakma.

Hayatta yalnız başına olsan bile bayağı bir şey söyleme ve yapma. Başkalarının önünde utanmaktansa kendi önünde utanmayı öğren. Sade düşmanını yenen değil, heveslerine hakim olan da faziletini göstermiş olur. İç sıkıntılarını akıl yoluyla gidermeye çalış.

İnsan aklına güvendiği için talih ve kadere karşı çıkar. İnsan kendi tedbirsizliklerini örtmek için birçok olayı kadere yüklemektedir; bu yanlıştır.

İnsana karşı insanlık göstermek insanlığın göstergesidir. İnsanların aslını öğrenmek istersen, düşüncesine, sözüne ve davranışına dikkat et. Bunlar onun özüne şahitlik ederler.

İyilere karşı iyilikleri hangi derecede olursa olsun, sen her zaman en üst seviyede ol. Kötülere karşı ise anlayacakları derecede karşılık ver. Kimin sana biraz emeği geçerse, sen ona karşılık olarak daha fazlasını yapmalısın.

Kanunu bilgiyi ve akıllıları saymak bir kuraldır.

Kimin düşündüğü ile söylediği bir olursa işte doğru insan odur.

Kıskanç kişi, düşmanına kötülük eder gibi kendine kötülük eder.

Kötü işlerden korku ile değil, ödev duygusu ile uzaklaşmalıdır. Çün­kü kötülük yapan kötülüğe uğrayandan daha talihsizdir.

Mutluluk ve mutsuzluk altın ve malda değildir. Bedenin iyilikleri insana bağlı, ruhun iyilikleri ise tanrısaldır. Saadet iyi huyda, adalet göstermede ve huzurla yaşamadadır.

Ölçüsüz istekler bir çocuğa yaraşır, bir adama değil.

Orta halli bir yaşayış, büyük servetlerden daha çok güven verir. Servet, ihtişamla bezenmiş bir sofra, kanaat ise yeterli bir sofradır.

Sağlam ve korkusuz bir hüküm vermek, adalet için bir onurdur.

Sana gerçek hürmet gösterenleri saygı ile karşıla, saygısızları ise görmezlikten gel.

Söz aksiyonun gölgesidir. Esas olan harekettir.

Sözü akıl ile söyle bilgi ile besle.

Yeni günün yeni fikirle başlasın. Bilgiye her memleket açıktır. Çünkü asil bir ruhun vatanı bütün dünyadır.

Zenginler fakirlerin ihtiyaçlarını gidermeyi, onlara yardım etmeyi ve onları sevindirmeyi düşünselerdi, yurttaşları arasında kısa zaman içerisinde şefkat, dayanışma, kardeşlik ve insanlık gibi sayılamayacak bir çok güzel şeyler ortaya çıkardı.