Descartes

Descartes

Herkes sadece kendi suçundan korkmalıdır.

Hiçbir yeni görüşe, doğru olup olmadığını araştırmadan katılmayın.

İyi bir kafaya sahip olmak yetmez, mesele onu iyi kullanmaktır.

Kötülüğü önlemek de iyilik sayılmaz mı?

Okumak, geçen asırların en namuslu adamları ile yapılan bir sohbettir. Akıllı olmak da bir şey değil, mühim olan aklı yerinde kullan­maktır.

Tanrı’nın varlığı, bir gerçeği ifade eden geometrik teorilerden daha belirgindir.

Aynı düşünceler her zaman aynı davranışlara bağlı değildirler.

Başkalarını kötülemek için yapılan dedikodudan alınan zevk, başkalarını küçülttüğümüz ölçüde kendimizi yükselttiğimizi sanmaktır.

Bir şey bizim için iyi ve uygun sunulmuşsa ona karşı istek duyarız. Eğer bize kötü ve zararlı olarak sunulmuşsa o bizde kini hareket ettirir.

Biz kendimizde fikirlerimizin kumaşına sahibiz. Deneyin bize öğrettiği şey, bu kumaşın dokunuş şeklidir.

Devletin gayesi ferdin değil bütün bir milletin mutluluğudur ki bu, devlette adaletin gerçekleşmesi ile mümkün olur.

Fazileti bilip uygulamak, kötü arzulara karşı en üstün ve en tesirli ilaçtır.

Hayat hiçbir zaman gecikmeyi affetmez, plansız çalışan bir kimse ülke ülke dolaşıp define arayan ahmağa benzer.

Hayattayken uykudayız; ancak ölünce kendimize geliriz.

Her şeyden şüphe olunur yalnız düşünceden şüphe olunmaz. Bu da bize ruhun varlığını gerektirir.

Her zaman ara, bir gün altın ararken bakır bulursun, yarın bakır ararken altın bulursun.

Hiç kimseye faydalı olmamak, tam anlamı ile değersiz olmak de­mektir.

Hoşnutluk, erdemli olmadıkça kazanılmaz.

Hür olmayan düşünce, düşünce sayılmaz.

İnsanın en büyük mutluluğu aklı doğru kullanmak ve bu kullanmayı öğrenmek için gereken bilgileri edinmektir.

İnsanın mutluluğuna haset kadar zarar veren hiçbir hareket yoktur.

İnsanlar gerçek dışında hiçbir şeye itibar etmemelidirler.

Kitapları süs olarak dolap içinde tutmanın hiçbir yararı yoktur çünkü o zaman kitapla diğer eşya arasında bir fark kalmaz.

Mademki düşünüyorum, öyleyse varım. ( Cogito ergo sum)

Manevi sevgi, duyguların en yücesidir.

Metotsuz kimse yolunu kaybeden kaptan gibidir; ayağının altındaki hâzineyi görmeden diyar diyar dolaşıp hazine arar.

Okumaktan elde ettiğim biricik yarar, bilgisizliğimi gittikçe daha iyi görmek olmuştur.

Ruhumda her şeye gücü yeten bir tanrının var olduğuna dair bir düşünce vardır. Eğer o yaratmamış olsaydı; hiçbir dünya, hiçbir cisim, hiçbir varlık olmayacaktı. Ben bu duygulara da sahibim.

Tabiat bir yönüyle eksiktir. Çünkü o maddedir. Eksik bir kaynaktan mükemmellik kavramı çıkmaz. Olsa olsa bu kavram, mükemmel varlığın kendisinden kaynaklanır. Sonuçta Tanrı; kalplerimize kendi mührünü basmış ve en yetkin varlık kavramını içimize yerleştirmiştir.

Var olan bir şeyin yok olandan gelmesi imkansızdır.

“İnsanlık nedir?” Diye sorulduğunda: “Yüksek makamda iken tevazu göstermek, fakir olduğu halde cömertlik göstermek ve başa kakmadan iyilikte bulunmaktır.” diye cevap vermiştir.