Emerson

Emerson

Bir kimse iyi bir kitap yazarsa, iyi sözler söylerse, evini ormanlar içinde kursa bile insanlar onu arar bulur.

Büyük insanlar, dünyayı düşüncelerin yönettiğini gören kişilerdir.

Gördüklerim ve görmediklerim beni yaratıcının varlığına inanmaya mecbur ediyor.

Hiçbir büyük insan, fırsat yokluğundan yakınmamıştır.

Tabiat ve kitaplar, onları görebilen gözlere aittir.

Akıllı insan özür dilemek durumuna düşmez.

Başkalarının yanlışlıkları ve kötülükleriyle uğraşarak ruhunu karartma. Düzeltilmesi gereken biricik insan kendinsin.

Çaresi olmayan şeyler düşünmeye değmez, ne olmuşsa olmuştur.

En yüksek uygarlıkta bile kitap, devam eden bir zevktir. Onunla kendilerini doyurabilen insanlar, kötülüklere karşı panzehire sahiptirler.

Her eylemin atası düşüncedir

Kölenin efendisi vardır ama açgözlü, kendisine yardım eden her­kesin kölesidir.

Tarihin kaydettiği her büyük hareket, heyecanın zaferidir.

Yaptığınız işe inancınızı katın.

Zararlı dediğimiz otlar, yararları henüz bilinmeyen otlardır.