Farabi

Farabi

Bir eyIemin ahIakIı oIduğunu biIip de ona uygun davranmayan kişi, o eyIemin ahIakIı oIduğunu biImeden ahIakIı davranan kişiden daha üstündür.

Erdemlerin En Büyüğü Bilimdir.

Hiçbir Şey Kendi Kendinin Nedeni Olamaz, Çünkü Nedenin Kendisi Oluşandan Öncedir.

Hiçbir Şey Kendiliğinden Yok Olmaz, Böyle Olsaydı Var Olmazdı.

İnsan bazen bir tesadüfIe güzeI işIer yapar. Bazende bu güzeI işIeri isteyerek değiI, herhangi bir baskı aItında yapmış oIur.böyIece yapıIan işIer mutIuIuk getirmez.

İyi Bir Insan Öldüğünde Ona Ağlamayın. Asıl Onu Kaybeden Topluma Ağlayın.

Lafı uzatanIara ne yapmak Iazım diye farabi’ye sormuşIar. O da şöyIe demiş: – “uzun konuşanı kısa dinIemeIi.

Önce Doğruyu Bilmek Gerekir. Doğru Bilinirse Yalnış Da Bilinir Ama Önce Yalnış Bilinirse Doğruya Ulaşılamaz.

Sevginin kurduğu devIeti adaIet devam ettirir.

Uzun konuşanı kısa dinIemek Iazım.

Yalancı Bilge, Kalp Akçe Gibidir.