George Polya

George Polya

Bir teoremin zerafeti onda görebiIdiğin fikirIerin sayısıyIa doğru, o fikirIeri görebiImek için harcadığın çabayIa ters orantıIıdır.

Matematik en bariz oIanı en az bariz oIan yoIIa kanıtIama işidir.