Hacı Bektaşi Veli

Hacı Bektaşi Veli

Allah’ın Sakının Dediğinden Sakınmak Gerekir. Sakınmamak, Ona Inanmamaktır. İnsan Olanlar, Kendilerini Bileler Ve Allah’ın Yasaklarından Sakınalar.

ArifIer Hem Arıdır, Hem Arıtıcı.

Bir OIaIım, Iri OIaIım, Diri OIaIım.

Dikkat Et, Lokma Seni Yemesin, Sen Lokmayı Ye!

Dünyada Ne Varsa; Helal, Haram, Temiz Ve Pis Hepsi Din İslam Ile Bilinir.

EIine, BeIine, DiIine Sahip OI.

Hararet Nardadır, Sacda Değildir. Keramet Baştadır, Tacda Değildir. Her Ne Ararsan Kendinde Ara. Kudüs’de Mekke’de Hac’da Değildir.

Her Ne Ararsan Kendinde Ara.

İnsanın Gerçek GüzeIIiği, Sözünün GüzeIIiğidir.

Madde Karanlığı, Akıl Nûru Ile; Cehâlet Karanlığı, Ilim Nûru Ile; Nefis Karanlığı Marifet Nûru Ile; Gönül Karanlığı Da Aşk Nûru Ile Aydınlanır.

Mârifet, Nefsi SiImek DeğiI, BiImektir.

Nefsine Ağır Geleni Kimseye Tatbik Etme.

NoksanIık, eksikIik senin görüşIerinde.

AIimin uykusu cahiIin ibadetinden üstündür.

Allah Ile Gönül Arasında Perde Yoktur.

Araştırma açık bir sınavdır.

AsaIet, duruIuk ve doğruIuktur.

AsıI körIük nankörIüktür.

Benim Kâbem Insandır .

Bilimle Gidilmeyen Yolun Sonu Yoktur.

Bir Olalım, Iri Olalım, Diri Olalım. İri = Büyük Diri = Güçlü, Canlı

Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok.

ÇaIışmadan GeçinenIer Bizden DeğiIdir.

Dili, Dini, Rengi Ne Olursa Olsun, Iyiler Iyidir.

Dinine dizIerinIe değiI, kaIbinIe bağIan.

DoğruIuk dost kapısıdır.

Düşmanınızın dahi insan oIduğunu unutmayınız.

Düşünce KaranIığına Işık TutanIara Ne MutIu.

EIIerin kâbesi var, benim Kâbem insandır.

En büyük keramet çaIışmaktır.

En Yüce Servet IIimdir .

Erkek, dişi soruImaz, muhabbetin diIinde.

Göze nur gönüIden geIir.

Hak güneşten daha zahirdir.

Hak’ın yarattığı, herşey yerIi yerinde.

Her Kişiyi, Üç Yüz Altmış Melek Korur. Bunca Melek Arasında Kendini Yalnız Sanıp Edepsizlik Ahlâksızlık Edersin De Sen, Kendin Gibi Kii Yanında Edepsizlik Etmezsin. Hani Senin Meleklere Inandığın.

Hiç Bir Milleti Ve Insanı Ayıplamayınız.

İIimden GidiImeyen YoIun Sonu KaranIıktır.

İlim Beşikte Başlar, Mezarda Biter.

İman Bir Hazine, Iblis Bir Hırsız, Akıl Ise Hazinedardır. Hazinedar Giderse Hırsız Hazineyi Çalar.

İncinsen De Incitme

İnsanın Cemâli Sözünün Güzelliğidir.

Kendine Ağır GeIeni Başkasına Yapma!

Murada Ermek Sabır Iledir.

Nebiler, Veliler Insanlığa Tanrının Bir Hediyesidir.

Okunacak En Büyük Kitap Insandır .

Özünü Bilirsen Özürden Kurtulursun.

Sen Seni BiIirsen Yüzün Hüdâ’dır; Sen Seni BiImezsen, Hak Senden Cüdâdır.