Hz. İsa

Hz. İsa

Ağaçlar çoktur, ama hepsi meyve vermez. Meyveler çoktur ama, hepsi tatlı değildir. İlimler çoktur ama hepsi faydalı olmaz.

Sizi seveni severseniz, bunun önemi yok, önemli olan sizi sevmeyeni sevebilmeniz, neden diye sorarsanız, çünkü kötülerde kendilerini seveni severler.

Allah katında en sevgili şey, sâlih kalplerdir. Onların hürmetine dünyâyı yaşatır. Onlar bozulunca yeryüzünü harâb eder.

Arayan, (aradığını) bulana kadar aramayı bırakmasın ve bulunca şaşıracak ve şaşkınlıkta kalarak hayran olacak ve her şey üstünde hüküm sürecek.

Bana yakın olan, aleve (ateşe) yakındır, ve bana uzak olan, Melekût’tan da uzaktır.

Ben insana baktığımda şuna hayranım: Böylesine büyük bir zenginlik, böylesine bir sefilliğin içine nasıl konmuş?

Bir bedene bağlı olan beden sefildir, ve bu ikisine bağlı olan ruh (da) sefildir.

Bir kabın içi ile dışı aynıdır.

Bütünü bilen kimse kendisinden mahrum ise, Bütün’den de mahrumdur.

Dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır. Gözde bakışı, kalpte şehveti büyütür.

Dünyâdan geçmeye bakın. Tâmiri ile uğraşmayın.

Dünyâyı isteyen deniz suyu içene benzer. Ne kadar içerse, harâreti o kadar artar ve nihâyet ölür.

Gökyüzünün Krallığı, gözle görülecek bir şey değildir. İnsanlar ‘işte şurada ya da burada’ diyemezler. O, sizin içinizdedir.

Görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye dünyaya geldim.

Günâhlarını hatırladığı zaman ağlayana, dilini koruyana ve başını sokacak kadar evi olana müjdeler olsun.

Hoşlanmadığına sabretmedikçe, hoşlandığını ele geçiremessin.

İlkler son, sonlar ilk olacak.

Kendisiyle amel etmediğiniz müddetçe, bilginin çokluğu, sadece senin kibrini artırır.

Kimin ki mantığı ZİKİR, sükûtu FİKİR, bakışı İBRET ise; İşte o, benim benzerimdir!

Ölü cesedi ihyâdan aciz değilim, ama ölü kalpli cahili ihyâdan acizim.

Oruç tuttuğun zaman başına yağ sür ve yüzünü yıka, ta ki gizlide olan babana oruçlu görünesin.

Saf olanı köpeklere vermeyin, gübreliğe sürüklemesinler diye! İncileri domuzlara atmayın, onları kirletmesinler diye!

Sağırı, dilsizi tedâvi ettim, ölüyü dirilttim. Fakat Celh-i Mürekkebin ilâcını bulamadım.

Semânın krallığı senin içinde ve etrafındadır. Taş ve tahta yığınları arasında değil.. Etrafa ağaç dalları serptim.. Taşı kaldır, Beni bulacaksın.

Sevgi sabırlı ve sevecendir; Sevgi kıskanç kibirli yada gururlu değildir; Sevgi hasta yapılı; Egoist yada rahatsız edici değildir; Sevgi; yanlışların hesabını tutmaz; Sevgi şeytanla mutlu değil, gerçekle mutludur. Sevgi asla vazgeçmez; inancı, umudu ve sabrı asla başarısızlığa düşmez. Sevgi; başı ve sonu olmayan bir şeydir… İnanç, umut ve sevgi. İşte bu üçü önemlidir. Ama en büyükleri sevgidir.

Sırlarıma lâyık olanlara sırlarımı söylüyorum. Sağ elinin (ne) yaptığını, sol elin bilmesin.

Sizler, tevbeye yakışır meyveler verin.

Suretler insanda tezahür ediyor ve onlarda olan ışık saklıdır. Baba’nın ışığının suretinde, O kendi örtüsünü açacak ve kendi sureti kendi ışığıyla saklanacak.

Yarın için kaygı çekmeyin; zira yarınki gün, kendisi için kaygı çekecektir. Kendi derdi, güne yeter.

Yemin ederim ki, nefsin isteklerine uymak, sâhibine uzun süren sıkıntı bırakır.