Hz. Muhammed(s.a.v)

Hz. Muhammed(s.a.v)

Adem’in Allah indinde bir mevkii vardır ki, ona ibadetle erişilmez. O mevkiye erişinceye kadar, Allah ona hoşuna gitmeyen şeyleri verir.

Allah bir kulu sevdi mi ona dünya işlerini kapar, ahiret işlerini açar.

Allah’ın cezalarından birini tatbik etmek, Allah’ın beldelerine kırk gece yağan yağmurdan daha hayırlıdır.

Ameller niyetlere göre değer kazanır.

Bana yalan isnad eden, ateşten bir yatağa kendini hazırlasın.

Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi ‘yapmam’ dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır.

Ben müminlere kendi nefislerinden daha alâyım. Kim borçlu ölürse, onun borcunu ödemek bana aittir. Mal bırakırsa, varislerinin olur.

Beni güçsüz olanlarınızın yanında arayınız, çünkü siz güçsüzleriniz sayesinde zafere kavuşturulup rızıklandırılıyorsunuz.

Bilginler, Nebilerin varisleridir.

Bir kavme su dağıtan, onların hepsinden sonra su içeçektir.

Birisi bir söz söyledi ve sonra önüne-ardına-sağına-soluna baktımı o söz sırdır.

Cenabı Hakk’ın kaza ve kaderinden sonra, ümmetinin ekserisinin ölümleri gözdendir.

Cennete en yakın kılan şey Allah için tevazu’dur. Cennetten en çok uzaklaştıran mal ve benzeri şeylerle kibirlenendir.

Dört şey Arş’ı Azam altındaki hazineden imal edildi. Fatiha, Ayetel Kürsi, Amenerresulihi, İnna A’teyna.

Ey hanımlar! Şeytan feryadından sakınınız. Gözden gelen yaş, Allah’tan ve merhamettendir. Elle olan ve dil ile olan şeytandadır.

Her evin kapısı vardır. Kabirin ki ayak tarafındandır.

İnsanlar arasına girip de onların eziyetlerine sabreden mü’min, insanlar arasına girmeyip onların eziyetlerine sabretmeyenden daha güçlü kuvvetlidir.

İşlerini kadına bırakan bir millet asla felah bulmayacaktır.

Musibetin sevabına talip olmaklığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin.

Ne alimlere karşı iftihar ve övünmek için, ne de cahillerle münakaşa etmek için ve ne de meclislerin seçkin köşelerinde yer almak için ilim talep etmeyiniz.

Şayet siz, bir ip sarkıtmış olsaydınız, mutlaka Allah’ın üzerine düşerdi.

Sizden birinizde bir hal (vesvese) olduğu zaman üç defa tekbir getirsin. Zira bu hassasiyeti mümin duyar.

Sizin en fenanız; söz taşıyanlar, aranızı bozanlar ve insanları birbirine düşürenlerdir.

Ümmetim için, nefislerine söyledikleri affedildi. Ağıza ve tatbik mevkiine konmadıkça.

Utanmak güzeldir ama kadınlarda olursa daha da güzel olur.

Yemeklerin en kötüsü, tokların çağrıldığı, açların çağrılmadığı düğün yemeğidir.

Zenginlik, mal mülk çokluğu ile değildir, asıl zenginlik gönül zenginliğidir.