Hz. Nuh

Hz. Nuh

Bunlar herşeyin duasıdır, halk bunlarla rızıklanır, Seni şirkten ve kibirden de yasaklıyorum.

Emrim, Lâilâhe illallah ile Sübhanallahi ve bihamdihi kelimeleridir.

Ey oğlum! Kalbinde zerre miktar şirk olduğu halde kabre girme! Çünkü Allah’ın huzuruna müşrik olarak gelen kimse için bir delil yoktur.

Hz. Nuh Aleyhisselam ölüm döşeğinde iken oğlu Şam’a şu öğütleri vermişti:

Oğlum! Kalbinde zerre miktar kibir bulunduğu halde de kabre girme! Çünkü Kibriya ve büyüklük Yüce Allah’ın ridasıdır Ridası hakkında çekişen kimseye Allah gazap eder.