J.J.Rousseau

J.J.Rousseau

Halka, halkın diliyle seslenmeydiler, istediklerini anlatamazlar.

Körler ülkesinde şaşılar kral olur.

Kuvvet hakkı doğurmaz; ancak meşru kuvvete itaat mecburiyeti vardır.

Arkadaşına borç verirken ihtiyatlı davran, ikisini de kaybedebilirsin.

Beraber ağlamaktaki tatlılık kadar hiçbir şey kalpleri bağlamaz.

Bir kömürcünün nikâhlı karısı, bir prensin metresinden daha yüksek ve daha saygı değerdir.

Büyük adamları ortaya çıkaran biraz da büyük fırsatlardır.

Demokrasi (bir bakıma) ayak takımının despotizmidir.

İnsan ne kadar az bilirse, o kadar çok bildiğini sanır.

Ruhun da vücut gibi ihtiyaçları vardır. Onu giderme yollarını arayın.

Vicdan bütün ahlak yargıçlarının en iyisidir. O, ruhun sesidir. Ona uyan tabiata boyun eğer ve yolunu kaybetmekten asla korkmaz.

Yalnız sadaka vermekle kalmayın, acıyın da. Üzüntüleri dindiren paradan çok şefkattir.

Yaradanın elinden çıkan her şey güzeldir fakat insanın elinde bozulur.