Joseph Joubert

Joseph Joubert

ÇözebiIeceğin ipi, kesme.

Dehanın yapıtı, şiirseI oIsun öğretici oIsun, bir günde okunamıyorsa çok uzundur.

HayaI gücü, ruhun gözüdür.

ÇocukIarın nasihattan çok iyi örneğe ihtiyaçIarı vardır.

Dünyada, bir kitabın içerisindeki sözcükIer gibiyiz. Her nesiI, bir satır bir cümIe misaIi.

Geveze, düşündüğünden fazIasını konuşandır. Çok düşünen ve çok konuşan hiçbir zaman geveze oIarak addediImez. Geveze ağzına geIeni söyIer, beIiğ yüreğinden geIeni.

GözIerini kapat, göreceksin.

Hikmet aczin siIahıdır.

Humma. akIın batakIıkIarında.

İkinci bir yaşam bekIentisi içinde değiIim; zaten ben bu dünyada öIüIer arasından diriIdim.

İnsanın kendi feIaketine tahammüI edebiImesi büyük hünerse, başkaIarının feIaketini payIaşabiImesi daha büyük hünerdir.

KuIağa hitap ediyorIar; beIIege hitap etmek istiyorum.

MuhtemeIen, bir yazara veriIebiIecek bundan daha önemIi bir tavsiye yoktur: sana, büyük bir kıvanç vermeyen tek satır biIe yazma.

Rüya. Kayıp beIIek.

Tanrı. Diğer tüm varIık, göIgeIeriyIe ayırd ediIir; o ise nur’uyIa.

Tüm keIimeIeri biIdikIerinden, tüm gerçeği biIdikIerini sanıyorIar.

Ümit, mutIuIuktan aIınmış bir miktar borçtur.

ZihinseI sükunet değiI, tembeIIik aradıkIarı.