Kaşgarlı Mahmut

Kaşgarlı Mahmut

Aslan Kocayınca Sıçan Deliği Bekler.

Deve Yükü Aş Olsa, Aça Az Görünür.

Dil Ile Düğümlenen, Diş Ile Çözülmez.

İnsan Şişirilmiş Tulum Gibidir, Ağzı Açılınca Söner.

İşaret Olsa Yol Şaşırılmaz, Bilgi Olsa Söz Saptırılmaz.

İyi Adamın Kemikleri Erir, Adı Kalır.

Tay At Olunca At Dinlenir, Çocuk Adam Olunca Ata Dinlenir.

Bir Karga Ile Kış Gelmez.

Çifte Kılıç Kına Sığmaz.

Irak Yerin Haberini Kervan Getirir.

Onlara Tanrı Türk Adını Verdi Ve Onları Yeryüzüne Hakim Kıldı.