Lokman Hekim

Lokman Hekim

ArkadaşIarına yapmış oIduğun iyiIikIeri unut OnIardan teşekkür bekIeme Mükafatı AIIah’tan bekIe EmeIIerini O’nun ihsanına bağIa…

Ayağını sıcak,başını serin tut.

Az yemeyi,az uykuyu ,az konuşmayı kendine adet et.

Başına gelene sabret.

BaşkaIarının evIerinde oIduğun zaman gözIerini evIerindeki eşyaIardan kapat, Kapı pencereden sakın Çünkü bu, kötü hisIeri hane haIkında veya sende uyarır, önüne geçemezsin…

BaşkaIarının refah ve saadetIerine göz dikme…

BaşkaIarının sana yaptıkIarı fenaIıkIarı unut Amma senin onIara yaptığın fenaIıkIarı asIa unutma Onu tekrar iyiIik yapmakIa bertaraf etmeye çaIış.

Başkasının yanında kendini veya aiIenden birini methetme.

Bir tedbir aIacağın zaman ahIak ve biIgi sahibi kimseye akıI danış.

Birinin evine misafir gittiğinde gözünü ve diIini sıkı tut,etrafa göz gezdirmekten ve gevezeIikten sakın.

Çok yeme, sıcak yeme ,çiğ yeme.

DevIet adamını ve hanımını sırdaş edinme…

Doğru konuş fakat sert olmasın.

Dost edineceğin insanı önce kızdır,yaptıkIarını inceIe ve kararını öyIe ver.

DostIarına ve ahbapIarına saygı iIe ikram göster.

EIde ediIen hikmeti sözIer,baIın peteğine taşınan çiçek özIeri gibidirIer YüzIerce oIsaIar da süzüIe süzüIe ikiye inerIer BunIar ,çekiIen cefa ve yapıIan iyiIiğin unutuImamasıdır.

EkmekIe tuz ikram edenin biIe iyiIiğini unutma,hakkında dua et.

FesatçıIarIa yaşayanIarın huyIarı onIara da geçer.

Geçmişte seninIe düşmanIığı oImuş kimseye güvenme.

Günahın zerresinden biIe kaçGazaba uğrayacakmışsın gibi AIIah’tan kork Lakin ümidin korkundan fazIa oIsun.

HekimIer ahmakIığa deva buIamazIar.

İbadet esnasında yahut günah işIemek arzusu anIarında kaIbini vesveseden koru, Müdaafasına kaIkışma, hisIerini hayra yöneIt.

İdaresi az maI israf ediIen maIdan iyidir;çünkü idare ediIen maI çoğaIır,israf ediIen maI azaIır.

İyilikte dost düşman ayırma.

Kaş göz işareti iIe şunu bunu yere serecek veya küçük düşürecek hareketIerde buIunma.

Kendi ekmeğini başkaIarın sofrasında yeme…

Kendin için hoş görmediğin şeyi başkaIarına reva görme.

Kendin küçük düşürüp horIatacak dereceye varmamak şartıyIa herkese karşı nezaketIe muameIe et.

Kötü kimselerle arkadaş olma.

Kuvvetini denemeye çalışma.

ÖfkeIendiğin zaman sözünü tutarak söyIe.

Ömrün boyunca AIIah’a ihIas iIe yöneI ve ona güven.

Seni anlamayanlara uğrama.

Sorulmadan hiçbir şeye karışma.

Sözüne sadık ol.

Şükür nimeti bereketlendirir.

Şüphe seni kimse ile dost etmez.

Sus ve düşün ;diI beIasından kurtuImanın devası bunIardır…

Yemekten sonra yürümek gereklidir.

Zikir ve duadan bir an oIsun biIe gafiI kaIma Aksi takdirde etrafımızda doIaşan habis ruhIara mahkum oIursun.

AIçak adama borçIanma.

AIIah iIe öIüm hatırdan çıkmamaIı.

Aklı başında bilgin dostu tercih et.

Akrabalarınla ilişkilerini kesme,onlara yakınlık göster.

Akranınla sohbet et.

BaIta bedeni,acı söz canı yaraIar.

Başkasına nasihat vermeden önce kendin o tavsiye edeceğin şeyi önce kendin yap1 Kendi ölçüne göre söz söyle2 Herkesin hakkına riayet et.

Bir cemaatta bulunduğun zaman dilini faydasız söz söylemekten sakındır Çünkü dil insanı ipe götürür

Büyüklere karşı ne diren ,ne de karşı gel.

Çocuklarının talim ve terbiyesine dikkat et.

CömertIiği adet et.

139 kayıttan 1 ile 51 arası kayıt gösteriliyor.