Montaigne

Montaigne

Akıllı bir insanın hayatını düşüncesiz bir sürünün oyuna bırakmak akıl karı mıdır?

Alışkanlık insanın ikinci huyudur.

Başkalarını kendi dertleri karşısında soğukkanlı görünce överiz ama soğukkanlılığı bizim dertlerimize karşı gösterdiler mi darılır, kızarız.

Dostluk sırasında sende olmayan özellikleri söz konusu eden, düşmanlık sırasında sende bulunmayan fenalıkları da sana yükleyebilir.

Dünyada en boş şey boş düşüncelerdir.

Hiçbir şey öfke kadar insan düşüncesini sapıtamaz.

İkiyüzlü insanlar getirdikleri sözle belki yararlı olabilirler ama götürdükleri sözle zararlı olurlar.

İnsanlar başaklara benzerler. İçleri boşken başlan diktir; içleri dol­dukça başlan eğilir.

İnsanlara en adil şekilde dağıtılan şey akıldır. Çünkü hiç kimse aklından şikayetçi değildir.

İyilik etmesini bilmeyene, bildiği başka şeylerden hayır gelmez.

Nezaket para ile alınmaz, ama her şeyi satın alır.

Ölüm, başka bir hayata geçişin durak yeridir. Onun bizi nerede beklediğini bilemiyoruz; iyisi mi biz her zaman hazır olalım.

Silahların gürültüsü kanunların sesini boğar.

Yasalar doğru oldukları için değil, yasa oldukları için yürürlükte kalırlar.