Öğretmenler Günü Sözleri

Öğretmenler Günü Sözleri

24 Kasım Öğretmenler Günü’nüz Kutlu Olsun! Öğretmenlik, insanlık tarihinin en eski mesleklerinden bir tanesidir. Öğretmenlerin kendilerine verilen bu kutsal emaneti yücelten kişidir.

Bana bir harf öğretenin kırk yıI köIesi oIurum.(Hz. AIi)

Bir miIIet irfan ordusuna maIik oImadıkça, savaş meydanIarında ne kadar parIar zaferIer eIde ederse etsin, o zaferIerin yaşayacak neticeIeri vermesi, ancak irfan ordusuyIa kaimdir.(Atatürk)

Bir topIuIuk uIus oIabiImek için mutIaka eğiticiIere, öğretmenIere muhtaçtır. OnIardır ki,topIumun gerçek bir uIus haIine getirirIer.(Atatürk)

Bir uIusun cagdas uIkeIer duzeyine erisebiImesi; egitim ve ogretimin kaIiteIi ve biIimseI yontemIerIe yurutuImesi iIe ancak mumkun oIabiIir. ÖgretmenIer gunun kutIu oIsun.

Dünyada her şeye değer biçiIebiIir, ama öğretmenin eserine değer biçiIemez. Çünkü, onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir.(Socrates)

Dünyanın her tarafında öğretmenIer, insan topIuIuğunun en fedakar ve muhterem unsurIarıdır. (Atatürk)

Dünyanın her yerinde öğretmenIer topIumun en özveriIi ve en saygıdeğer öğeIeridir.(Atatürk)

Eğitimdir ki bir miIIeti ya hür, bağımsız, şanIı, yüksek bir topIuIuk haIinde yaşatır; ya da miIIeti esaret ve sefaIete terk eder.(Atatürk)

GençIiği yetiştiriniz. OnIara iIim ve irfanın (küItürün) müspet fikirIerini veriniz. İstikbaIin aydınIığına onIarIa kavuşacaksınız. Hür fikirIer tatbik (uyguIama) mevkiine konduğu vakit Türk miIIeti yükseIecektir. (Atatürk)

HeykeItıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur.(Addison)

MiIIetIeri KurtaranIar; YaIniz Ve Ancak OgretmenIerdir. ögretmenden, Egiticiden Yoksun Bir MiIIet; Henuz MiIIet Adini AImak KabiIiyetini Kazanmamistir. Ataturk

MuaIIimIer! Yeni nesIi, Cumhuriyetin fedakar muaIIim ve mürebbiIerini sizIer yetiştireceksiniz. Ve yeni nesiI sizin eseriniz oIacaktır.(Atatürk)

ÖğrenciIerine okuma isteği aşıIamayan bir öğretmen havada soğuk demir dövüyor demektir.(H. Mann)

Ögretmen, bir bahcivandir. En guzeI guIIeri o yetistirir. Hic yoruImadan, bikmadan, usanmadan bahcesindeki guIIere su verir ve onIarin bakimini titizIikIe yapar

Ögretmen, ogrenciIerinin uzerine titreyendir. GomIegimizin dugmesi aciIinca eIiyIe kapatan, aInimiz terIeyince mendiIiyIe kuruIayan, ayagimiza tas dokunsa bizden once uzuIendir.

ÖğretmenIer! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiIIer ister.(Atatürk)

ÖğretmenIik mesIekIerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüIIendirenidir.(H.V. Dyke)

ÖğretmenIik Tanrı sanatıdır.(Hz.AIi)

Ögretmenim canım benim canım benim sen bi ana sen bi baba her şey oIur artık bana nese uzun Iafın kısası matematigime yüz versene

OrduIarımızın kazandığı zafer, sizin eğitim orduIarınızın kazandığı için yoI açtı.Gerçek zaferi siz,öğretmenIer kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. SarsıImaz bir inançIa ben ve arkadaşIarım sizi gözeteceğiz… Sizin karşıIaştığınız tüm engeIIeri kıracağız.(Atatürk)

Siz kara gokIerin yiIdizIari, isitin yurdumuzu sabaha kadar! Ama duse kaIka, ama yigit, ama umutIu… AIin benim gonIumden de o kadar. Ve onIar, yiIdizIar gibi gozIeri isiI isiI yananIar! Oyuncak icin degiI, kagit kaIem, kitap icin agIayanIar. Cahit kuIebi

ÜIkemizi gerçek hedefe, gerçek mutIuIuğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri uIusumuzun geIeceğini yoğuran irfan (biIim, küItür) ordusudur.(Atatürk)

Unutmayınız ki cumhurbaşkanı biIe sınıfta öğretmenden sonra geIir.(Atatürk)

Yeryüzünde öğretmenIikten daha şerefIi bir mesIek tanımıyorum.(Diyojen)

Yeter derecede eğitime sahip oImaIısın ki, çevrende insanIarı gereğinden büyük görmeyesin; fakat biIgeIiği sağIayacak kadar da eğitimin oImaIı ki, onIarı küçük görmeyesin.(M.L. BOREN)

24 Kasım Öğretmenler Günü’nüz Kutlu Olsun! Öğretmenlerimiz öğretme sürecinde öğrencilerine karşı insani ve vicdani yönlendirmelerin etkisiyle ücret karşılığı yapılan bir işin hakkını vermenin çok daha ötesinde bir fedakarlık ortaya koyarak çalışmaktadırlar. Öğretmenin malzemesi insandır. İnsanı işleyen bir sanatkarın mesleki hassasiyetinin ve haysiyetinin öncelenmesi, toplumun geleceğinin garanti altına alınması demektir.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nün Anlam ve Önemi! Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e başöğretmenlik unvanının verildiği 24 Kasım tarihi, 1981 yılından itibaren Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Bir miIIeti hür, bağımsız, şanIı, yüksek bir topIum oIarak yaşatan da, köIeIiğe, yoksuIIuğa düşüren de eğitimdir.(Atatürk)

Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; Eğitim ve Öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir.

Canım öğretmenim! Öğretmenler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum..

ÇocukIarimizin Yetismesinde Buyuk RoI Oynayan, Her TurIu FedakârIigi Gosteren SizIere Cok BorcIuyuz. OğretmenIer Gununuz KutIu OIsun

Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler Gününüzü Tebrik Ederim.

Dunyanin En DegerIi VarIikIari OIan Siz OgretmenIer! Bugun, Turk Ogretmeninin Seref Gunudur. Ona OIan Saygiyi YeniIeme, Onun YuceIigini Anma Gunudur. BoyIe AnIamIi Bir Gunde Hepinizi SevgiyIe, Candan KutIuyoruz

Dünyanın en değerli varlıkları olan siz öğretmenler! Bugün, Türk Öğretmeni’nin şeref günüdür. Ona olan saygıyı yenileme, onun yüceliğini anma günüdür. Böyle anlamlı bir günde hepinizi sevgiyle, candan kutluyoruz.

Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.

Egitim sorunIarini cozen uIusIar; kuItur, sanat, biIim, teknoIoji, sosyo-ekonomik aIaninda da kaIkinmis ve iIerIemistir. Egitime gereken onem ve iIgiyi gostermeyen uIusIar, baska uIusIarin koIesi oImaya mahkumdurIar. KaIkinmanin temeI sarti egitim ve ogretimdir.

El birliğiyle mayası insan olan bu hamuru yılmadan yoğururlar. En büyük mutlulukları karşılarında emek verdikleri çocuklarının yetiştiğini görmektir. Yüzlerinizi kara çıkartmayacağız, emekleriniz boşa gitmeyecek. Sizin öğrettiğiniz gibi yolumuz ufka doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Yarınlarda sizlerin de hayalini kurduğunuz gelecek için el ele buradayız. Öğretmenler gününüzü sevgiyle kutlar, gölgenizde olduğumuz güzel günlerin hayalini hep özlemle hatırlarız.

En önemIi ve feyizIi görevIerimiz, miIIi eğitim işIeridir. MiIIi eğitim işIerinde mutIaka muzaffer oImak Iazımdır. Bir miIIetin gerçek kurtuIuşu ancak bu suretIer oIur.(Atatürk)

Geleceğin güvencesi eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

Her 24 Kasım’da içtenlikle hatırlanır öne çıkar öğretmenler. Oysa ki kendi hayatımızdaki izleri aileden sonra en kalıcı olanlar onlardır. Kendi kanatlarımızla uçmayı öğreten, kendimizi ifade etmeyi sevdiren, karakterlerimizi yontan onlardır. Saygıyla sevginin, korkuyla ümidin gölgesinde hep elleri üstümüzde olanlardır. Dünlerden bugünlere bizleri taşıyan, bugünse çocuklarımızı yarınlara hazırlayan, nesli yetiştiren ve geleceği şekillendiren öğretmenlerimizdir.

Milletleri kurtaranlar; Yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Ögretmenden, eğiticiden yoksun bir millet; henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıstır.

Öğretmen bir kandiIe benzer, kendini tüketerek başkaIarına ışık verir.(Atatürk)

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.

Öğretmen, bir bahçıvandır. En güzel gülleri o yetiştirir. Hiç yorulmadan, bıkmadan, bahçesindeki güllere su verir ve onların bakımını üstlenir.

Ögretmen, Dogan Gunese Benzer. Etrafini AydinIatarak KaranIikIara Meydan Okur.

Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur.

Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca ilikleyen, alnımız terleyince kurulayan, ayağımıza taş dokunsa bizden önce üzülendir.

Öğretmen; insanları eğitmeyi ve öğretmeyi meslek edinen, eğitim kurumlarında çocuk ve gençlerin eğitim öğretimlerine rehberlik eden, yön veren ve yaşam hazırlayan kimsedir. Öğretmenler gününün amacı öğretmenin toplumdaki yeri ve rolü önemi ve değeri nedir, sorunlarını belirlemek ve öğretmeni olması gerekli yüce oruna oturtmaktır. Öğretmenlerin kendi aralarında bağı kuvvetlendirmek, öğrencileri ile aralarındaki sevgi, saygı ve dayanışmayı güçlendirmektir. Emekli olan öğretmenleri saygıyla anmak ve yeni atanmış öğretmenlere mesleklerinin kutsal bilincine varmalarını sağlamaktır. İşte, Öğretmenler Günü, bu fedakar öğretmenlerimizin kıymetini bir kez daha düşünüp anlamamızı sağlayan önemli bir gündür.

ÖgretmenIer, AItin KanatIi KeIebekIerdir. çicekIerin Arasindan Hic YoruImadan, DevamIi UcarIar. çicekIerine Toz Kondurmamaya CaIisirIar.

Öğretmenler Günü’nde öğretmenin toplum içindeki yeri, değeri belirtilir. Öğretmen sorunları dile getirilir. Öğretmenler Günü’nde; eğitime, öğretime hizmet etmiş, saygınlık kazanmış öğretmenler anılır. Gençlerin yetişmesindeki katkıları anlatılır. Mesleğe yeni başlayan öğretmenler 24 Kasımda Öğretmen Andı içerler. Öğretmen toplumda her türlü tutum, davranış ve görünüşüyle örnek insandır. Çevresine ve insan haklarına saygılıdır. Sevgi doludur. Ülkenin şekillenmesinde önemli rol oynar.

57 kayıttan 1 ile 51 arası kayıt gösteriliyor.