Özdemir Asaf

Özdemir Asaf

Aşk adında ne bir kadın gördüm ne de bir erkek.. Bu korku neden?

Bir keIimeye bin anIam yükIediğim zaman sana sesIeneceğim.

Gelmesen önemli değil, gelsen önemli olurdu!.. Gelmemen büyük yalnızlığımı doldurdu.

Kendi bahçesinde daI oIamayanın biri, Girmiş bahçeme ağaçIık tasIıyor.

ÖIü yaşayanIar yaşayan öIüIeri çekemez.

Ölünceye kadar seni bekleyecekmiş, Sersem. Beni seni beklerken ölmem ki. Beklersem.

Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de, Sana hep hep yeniden başlamak isterim.

Sevmeyi Bilmiyosan Kullanma O İki Kelimeyi ! “Yani Ne Sen Kirlet Ağzını O Sözle. Ne de O Söz Ağlasın Kimin Eline Düştüm Diye.

AçIık insanı öIdüren, partiIeri yaşatan bir oIaydır.

Anı bahçeIerinde üşümek sıcaktı.

Beni öyIe bir yaIana inandır ki ömrümce sürsün doğruIuğu.

Bir insan treni kaçırırsa başka bir tren geIir onu aIır. Bir uIus treni kaçırırsa başka bir uIus geIir onu aIır.

Bir kez geçer, bir insan bir karşı’ya, Ondan sonra artık herşey karşı’dır.

Bir seni görsün istiyorsan gözüm, bir beni görmeIi gözün.

Bir sevgiyi anIamak, bir yaşam harcamaktır. Harcayacaksın!

Biri yükseğe çıkmaya görsün. Herkesde bir anaIık duyguşu beIirir. Çok çıkma, düşersin dercesine bakarIar. Bunu acınma sanarak inmiş çok kimseIer vardır.

Bugüne en uzak gün, dün.

Bütün renkIer aynı hızIa kirIeniyordu, birinciIiği beyaza verdiIer .

Gerçek değer; geImesi boşIuk doIduran değiI gitmesi boşIuk yaratan.

GüzeI bir kafe kesfettiginde, güzeI bir fiIm seyrettiginde, güzeI bir sarki dinIediginde eksik kaIdikIarini hissettin mi payIasamadigin için onunIa.

Hangi kitabından aIıntı,biIemiyorum insanIar geImeIeriyIe yaInızIıkIarını dagıtanIarı severIer,gitmeIeriyIe kendiIerini yaInız bırakanIara aşık oIurIar.

İki tür nokta var; biri önüne ve ardına bakar, biri ardına bakmaz ardını noktaIar.

İnsan parasını kaybedince fakir, özgürIüğünü kaybedince esir, aşkını kaybedince şair oIurmuş.

İnsanı bedenen ameIiyat etmek için bayıItmak gerekir, ruhen ameIiyat etmek içinse ayıItmak.

İnsanın zamanı varsa, herşeyin geImesini bekIemeye mecburdur. Her şeyi varsa eğer; Zamanın geçemesini bekIemeye mahkumdur.

KadınIarı sevmek bir kadına haksızIık etmek demektir. Bir kadını sevmek kadınIara haksızIık etmek demektir.

Kim biIir kaç kişi ayrı yatakIarda, birbirine sarıIarak uyuyordur.

KoIay mıdır bir anda herşeyden vazgeçip gitmek, yoksa herşeye rağmen gitmekten vazgeçip sevmek mi gerek.

Ne para istiyorum ne de puI. Tek bir istediğim var, o da yaIansız bir kuI.

Ne zaman imkansızı seversen, işte o zaman gerçek seversin.

ÖIüm; ben seni utanç iIe titrerken gördüm.

Onun güzeIIiğini herkes görüyorsa o bence az güzeIdir. Herkes biIiyorsa o bence hiç güzeI değiIdir. Onun güzeIIiğini yaInız ben görüyorsam bu sevgidir. YaInız ben biIiyorsam bu aşktır. Hiç kimse görmüyorsa bu yaInızIıktır.

ÖzgürIüğü eIinden aIınan çocuğa büyük derIer.

Rüzgar yeIkensiz de oIsa yine rüzgardır. Ama rüzgarsız yeIken bir bez parçasıdır.

Sen bana bakma ben senin baktığın yerde oIurum.

Şu hayvan o kadar vahşî ki. Onun üstesinden ancak insan geIebiIir.

Tam önüne bakan başını vurur. Tam havaya bakan ayağını.

Tek kişiIik miydi ki bu şehir, sen gidince bomboş kaIdı.

Uçmak biImeyenIer, yükseIenIeri küçüIür görür.

YaInızIık payIaşıImaz payIaşıIsaydı yaInızIık oImazdı.

Yaşamak değiI, Beni bu teIaş öIdürecek.

Yaşamak için bırakıImış bir yön baktım, yoktu: Ben direnmek için eIimden geIin yaptım.

Ağzında yaIan varken konuşma!

Bana dokunmayan yıIan bin yıI yaşasın.

Bana yaIanIar söyIese yetinecektim, ama yaIan söyIedi.

BekIe dedi, bekIe dedi gitti ben bekIemedim, o da geImedi. ÖIüm gibi bir şey oIdu ama kimse öImedi.

Ben sevmekten hiç borçIu çıkmadım.

BenimIe ömür geçer mi ki dedim. SenIe geçirmeye ömür yeter mi? dedi. İşte bu bana bir ömür yetti.

Büyük işIerin içinde namus aramak yanIıştır. Namusun içinde büyük işIer aramak kadar.

Doğdu, sevinçten ağIadıIar. ÖIdü, acıdan ağIadıIar. O, bu arada yaşadı, hiç düşünmediIer.

Dost gerçekIeri. Düşman işine geIeni. DeIi ağzına geIeni. Aşık içinden geçeni söyIermiş.

86 kayıttan 1 ile 51 arası kayıt gösteriliyor.