Pascal

Pascal

Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir.

Akla karşı koyabil en tek şey duygulardır.

Başkalarının seni övmesini istersen, kendini hiçbir zaman övme.

Dünyayı idare eden kuvvettir. Kuvveti kullanan da düşüncelerdir.

Gelenekler, asıl tabiatımızı bozan ikinci bir tabiattır.

Haksız güç, zalim; güçsüz hak çaresizdir.

İnsanı büyük yapan düşüncesidir. Gerektiği yerde şüphe etmeyi, gerektiği yerde güven vermeyi ve gerektiği yerde de uyumlu olmayı bilmek lazımdır.

İnsanların güzelliği davranışlarındadır.

İyiliğinize inanılmasını isterseniz, siz iyiliğinizden hiç söz etme­yiniz.

Ne bilim, ne felsefe ne de insanlar arasındaki sevgiler, insan ruhundaki boşluğu dolduramazlar.

Şüphesiz ki Tanrı vardır. Ancak insan o küçük zekasıyla Tanrı’nın varlığını tam olarak anlayamaz. Zekanın mutlak varlığa gidiş yolunda yapacağı en namuslu iş, kendini geliştirmek olacaktır.