Sadi Şirazi

Sadi Şirazi

Akıl yolu kıvrım üstüne kıvrımlardan başka bir şey değildir ve arifler katında ’tan gayrı bir varlık yoktur…

Bir kadın zalim olan erkekten çok yüksektir. Köpek de halkı inciten insandan üstündür.

Bir kere serden geçen insan, başına taş ve ok yağmuru yağsa da, dileğinden el çekmez…

Bir kimsenin günahı üzerine hiddetlenirsen onu cezalandırmadan önce iyi düşün taşın. Çünkü Bedahşan la’lini kırmak kolaydır, lakin kırılan şeyi sonradan eklemek imkansızdır…

Bir tek kıl ibrişim telinden bile zayıftır. Ama çoğalırsa zincirden bile sağlam olur…

Dünya alakası ’a karşı perdedir ve bir neticesi yoktur. Sen ancak bağları kopardığın takdirde vuslata nail olursun…

Düşmanı dostundan fazla olan kişinin, düşmanı şen, dostu mahzun olur.

Düşmanın derisini yumuşaklıkla yüzebilirsin. Sertlik gösterdin mi, dostun bile sana düşman olur.

Efendi davul sesi ile uyanıyor, bekçinin gecesi nasıl geçti, nereden bilecek….

Eğer mertsen, mertliğinden bahsetme. Sen kendini iyilerden saydıkça kötü olursun…

Eşeğini düşman, vergisini de sultan alıp gittikten sonra o memleketin tacında, tahtında ikbal kalır mı?

Ey düşüncesiz, tedbirsiz ve akılsız olan nefis, sen tek yoksulluğun yükünü çek, ama kendini gamla öldürme…

Giysilerin temizken kalbin pisse, cehennemin anahtarını fazla aramak zorunda kalmazsın.

Gönül sır zindanıdır. Ama bir kere söyledinmi, sır artık zincire girmez…

Hüner sahipleri, cefa gördükleri halde muhabbet gösterirler.

İdrak kulağından gaflet pamuğunu çıkarmalısın ki, ölülerin nasihatını duyabilesin.

İnan ki, ateşinle gönüller dağlı olunca kıyamet günü iyilik göremezsin…

Kendi ahlakını düşmanından dinle; dostun gözünde her yaptığın iyidir…

Mantık tutkuların elinde tutsaktır, aynen fettan bir kadının parmağında oynattığı zayıf bir adam gibi…

Marifet kapısı, kendilerine karşı bütün kapıların kapandığı kimseler için açıktır. Acı yaşamış, acıyı tatmış nice insanlar cennette eteklerini sürüyerek yürürler.

Muhabbetin seni toprak etmesinden korkma. O mahvettiği takdirde sonsuzlaşırsın! Toprağın altında değişmedikçe sağlam taneden ot bitmez…

Toprağın altında iken gönlü diri olan bir ölü, gönlü ölü olarak yaşayan bir bilginden daha canlıdır.

Yolda laf atmak değil, adım atmak lazım. Yürümedikten sonra lafın manası kalmaz…

Yolunun yiğitleri, bela okuna hedef olanlardır. Onlar kibir külahını atmışlar, yücelik tacıyla başlarını yükseltmişlerdir.

Akrabalık Bağları, Onu Sana Karşı Kinlendirir.

Aradan bir nice zaman geçmedikçe insanın içyüzü anlaşılmaz…

Bende bir zamanlar çocuktum. Fakat Allah ötekilerden daha çok güç vermişti pazularıma.Güçlüydüm ve gücümle benden küçükleri hırpaladım. Onları döver, gönüllerini incitirdim. Birgün kendimden güçlü birinden dayak yedim.O gün bugündür çocukları çiçekler gibi sadece sevip koklamak ve korumak gerektiğini düşünüyorum.

Bilgin ne kadar çalışırsa çalışsın, canını ecelden kurtaramaz. Cahil de, ne kadar uygunsuz şeyler yerse yesin, ölmez.

Büyük kalarak yaşamanın şartı odur ki her küçüğün kim olduğunu bilesin…

Eğer yiyip yatmaktan başka bir şey bilmiyorsa, adam hayvandan nesiyle yüksek olur ki?

Eğer, şu arif geçinen adam gerçekten dostunu tanısaydı, düşmanla çekişmeğe vakti kalmazdı. ’ın varlığından haberi olsaydı, bütün halkı yok bilirdi…

Elalemi ayıplarıyla anan bir kimsenin senden de teşekkürle bahsedeceğini zannetme.

Halkın Sevgi Ve Güvenini Kazanırsan Düşmanı Gerçekten Yenmişsin Demektir.

Hiddetle hemen kılıca sarılan kimse sonra esefle elinin ardını dişler…

Kendisinden fazlasıyla iyilik gördüğün kimseye fenalık etmen insanlık değildir…

Kimsenin işini ayağa düşürme. Mümkündür, sen de onun ayağına pek çok düşersin…

Komutanına Karşı Çıkan Bir Askere Görev Verilmez.Başındakinin Değerini Bilmeyen, Ona Nankörlük Edenden Hayır Gelmez.Onun Sözüne Ve Yeminine Güvenilmez.

Kuvvetlilerin yükünü zayıflar çekerken padişaha tatlıuyku haramdır..

Murada ermedim diye düşüne düşüne kalbini yakma, kardeşim. Çünkü her gecenin gündüzü vardır.

Salih adam dilenirse ancak kendi nefsinden dilenir ve ondan hırsı terk etmesini ister. Çünkü, her saat “ ver “ diyen bir nefis, sahibini zillet içinde köy köy dolaştırır…

Büyüklük gösterişle, lafla olmaz; yücelik dava ile, kuruntu ile elde edilmez. Tevazu yüceliği arttırır, fakat gurur seni toprağa serer..

Değersiz kimselerle savaşmaktan çekin. Ben damlalardan sel olduğunu çok gördüm…

Devri kötü olan bir zalim dünyada kalmayacak, ama onun üzerinde ebedi bir lanet kalacaktır…

Eğer hikmetiyle bir kapıyı kaparsa, rahmetiyle başkasını açar.

Ekşi yüzlü adam, insanı hoş tabiatlı, tatlı mizaçlı dostlarından daha güzel tenkit eder…

Ey akıllı kimse, hekim sana acı ilaç gönderdiği zaman hastalıktan korkma. Dost elinden gelen her şeyi iç. Hasta hekimden daha bilgili değildir…

Güneşler, aylar ve ülkeler daha çok zaman parlayacaklar ama sen mezar yastığından başını kaldıramayacaksın…

Kalbi kırılanın sözü sert olur…

Kim çalarsa çalsın, cömertin kapısı mutlaka açılır.

Kişi kendinden üstününü aramayı fırsat bilmelidir. Kendin gibisiyle vaktini ziyan edersin. Kendi benzerlerinin izinde ancak kendini beğenmişler yürür…

Sen kendi kaygını sağlığında çek, hısımların hırsa düşerler ölenle ilgilenmezler. Parayı, nimeti şimdiden ver, çünkü senindir ve senden sonra bunlar senin emrinden çıkacaktır.

126 kayıttan 1 ile 51 arası kayıt gösteriliyor.