Şeyh Galip

Şeyh Galip

Bilmem O Efsane Ne Büyü Idi, Cana Cehennem Haberini Getirdi.

Can Hasret Kadehini Içer Oldu, Göz Ayrılık Cevherlerini (Gözyaşlarını) Satar Oldu.

Cana Hayret Veren O Şahbaz Göz, O Büyü Ceylanı, Naz Güvercini.

Dert Mevsimi Geçer, Neşe Vakti De Gelir.

Efendimsin Cihanda Itibarım Varsa Sendendir. Miyanı Aşıkanda Iştiharım Varsa Sendendir.

Eğer Sermâye-I Ömrümde Kârım Varsa Sendendir.

Gâh Kar Yağıyordu,Gâh Karanlık.

Her Renge Boyan Da Renk Verme.

Kendine Iyi Bak Çünkü Alemin Özüsün Sen. Varlıkların Gözbebeği Olan Insanoğlusun Sen.

Korkutmaya Çalışma, Yersizdir. Benim Vuslat Dediğim Eceldir.

Ne Kadar Bilmese De Halk Hüner Sahibini Tanır.

Şiir Mumdan Kayıklarla Alev Denizini Geçmeye Benzer.

Şöyle Böyle Bir Söz Zannetme. Söyleyebiliyorsan Gel Sen De Böyle Bir Söz Söyle.

Su Uyur, Düşman Uyur, Ayrılık Hastası Uyumaz.

Vücut, Ruhun Bineğidir.

Yüzbin Cefâ Etsen Vazgeçmem, Bir Kere Sevdim Seni. Kazâ Ve Kader Kalemi Alnıma Böyle Yazmış; Seni Sevdim Bir Kere. Dokuz Gök Döndükçe Bu Sözden Dönmem: Sevdim Seni; Yer Ve Gök Aşkıma Şâhid Olsun.