Spor Sözleri

Spor Sözleri

Bir Milletin Damarıdır Spor.

Her çeşit spor faaliyetlerini, Türk gençliğinin millî terbiyesinin ana unsurlarından saymak lâzımdır.

Muvaffak olmak için her türlü yardımdan ziyade bütün milletçe sporun mahiyeti, kıymeti anlaşılmak ve ona kalbten sevgi göstermek, onu vatanî vazife sayma lâzımdır.

Spor Bir insanın Her Durumda farklı Olmasını Sağlar.

Spor Bir Milletin Gençlerinin O ülkeyi Ayakta Tutmasını Sağlar.

Spor Hayata tutunmanın Bir dalıdır.

Spora Eğitimli Bir Devlet Asla Yorulmaz.

Sporsuz Bir millet Gerilemeye Mahkûmdur.

Bir Milletin Sporda Gösterdiği Azim Onun Geleceğini Yükseltir.

Bir toplum yalnız spor ile rengini ve kuvvetini değiştiremez Orada hâkim olan sıhhî, sosyal, medenî birçok gerek ve şartların teminine yönelen teşebbüs ve tedbirlerin uygulanması lâzımdır.

Her insan Spor Yapmalı Erken yaşta Yoksa Sonu Ya Toprak Ya yatak Olur.

Türk milleti anadan doğma sportmendir Henüz yürümeye başlayan köy çocuklarını bile harman yerlerinde güreşirlerken görürsünüz Ata en çok ve en iyi binen yalnız Türk erkekler değildir; Türk kadını da bu işi bilir.