Tolstoy

Tolstoy

Aptal, susarak, akıllı ise konuşarak kazandıklarını kaybeder.

Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır.

Bir kadın evlenene kadar gelecek endişesi taşır, erkeğin endişesi ise evlendikten sonra başlar.

Gerçek dostlar yıldızlara benzerler, karanlık çökünce ilk onlar görünürler.

Haklı bir düşüncenin meyve vermemesi mümkün değildir.

Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür, ama hiç kimse önce kendisini değiştirmeyi düşünmez.

Ötelere varabilecek olan, yerinde duran dağlar değil, sürekli ilerleyen küçük karıncalardır.

Başkaları için kendinizi unutun o zaman sizi de hatırlayacaklardır.

Bir insanı bulunduğu mevkiiyle değil, göz koyduğu mevkiiyle ölçmek gerekir.

Bir insanın değeri bayağı kesre benzer: Pay gerçek değerini gösterir, payda kendisini ne zannettiğini. Paydanın değeri arttıkça kesrin değeri azalır.

Bir insanın hayatının ikinci yarısı, ilk yarıda kazanılan alışkanlıkların sürdürülmesinden ibarettir.

Biz hem kurtların doymasını, hem de koyunların sağ kalmasını istiyoruz.

Bütün mutlu aileler birbirlerine benzerler, her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu vardır.

Büyük acılar, kuvvetli bir inançla yenilebilir.

En güçlü iki savaşçı sabır ve zamandır.

Evliliğe kutsallık veren, aşktır.

Gerçek aşk daima kişisel yarar duygusundan vazgeçme temeli üzerinde yükselir.

Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzeldir.

Hayatı anlamayanlar, ölümü hatırlamak istemezler.

Hayattaki en büyük pişmanlık; pişman olurum diye yapmadıklarımızdır.

Her şey beklemesini bilen kişiye kendiliğinden gelir.

İktidar, ancak onu eğilip alabilme cesaretini gösterenlere verilir.

İnsanlar seni, istedikleri kadar bilsinler, ama kendi kendini aldatabilir misin?

İnsanlara en adil şekilde dağıtılan nimet akıldır. Çünkü kimse aklından şikayetçi değildir.

Kadın öyle bir konudur ki, onu ne kadar incelersen incele her zaman yepyenidir.

Kadın, erkeği kılıçsız zapt eder ve ipsiz bağlar.

Kafa sayısı kadar düşünce olduğu gibi, kalp sayısı kadar da sevgi çeşidi vardır.

Kıskançlık, insanı alçaltan ve küçülten bir duygudur.

Kötüler kendilerine katlanıldıkça daha çok azarlar.

Kötüyü değil, kötülüğü yok etmeli. İyi insanlar ancak böyle çoğalır.

Menfaat karşılığı yapılan iyilik, iyilik değildir. İyilik, sebep ve netice zincirinin dışındadır.

Mutlu olmak istiyorsak, hayatın cisimde değil, ruhta olduğuna inanmalıyız.

Mutluluğu ihtiraslarda değil kendi yüreğinizde arayın. Mutluluğun kaynağı dışımızda değil içimizdedir.

Öyle horozlar vardır ki, öttükleri için, güneşin doğduğunu sanırlar.

Sadelik iyilik ve doğruluk olmayan yerde büyüklük yoktur.

Sakın ahlak kuralarını çiğneyeyim demeyiniz, zira öcünü çabuk alır.

Sıkıntı sürecinde olgunlaşan, düşünceyle yoğunlaşan, emekle hazırlanan ve en iyiyi vermeyi amaçlayan faaliyete sanat denir.

Sıkıntı: arzuları arzulamaktır.