Victor Hugo

Victor Hugo

Af, insanlık dilinin en tatlı kelimesidir.

Ana kucağı şefkatten yoğrulmuştur, çocuklar orada rahat bir şekilde uyurlar.

Barış her şeyi hazmeden mutluluktur.

Bir başka dünyanın bekleme odası olan bu dünyada mutlu kişi yok gibidir.

Bir milletin büyüklüğü nüfusunun çokluğu ile değil, akıllı ve faziletli kişilerin sayısı ile ölçülür.

Borç, köle olmanın başlangıcıdır.

Deha, geleceğe uzayan bir yoldur.

Dikkat, aklın en büyük çocuğudur.

Elması yerin derinliklerinde aradığın gibi, gerçeği de düşüncelerin derinliklerinde arayacaksın.

Felsefe düşüncenin mikroskobudur.

Güzellik kısa süren bir saltanattır.

Hayatın büyük üzüntüleri için cesaret, küçükleri için de sabır ve dayanıklılığa sahip olunuz.

Hiç kimse vazgeçilmez değildir ve hiç kimse kendini vazgeçilmez sanan biri kadar aptal değildir.

İyi olmak kolaydır, zor olan adaletli olmaktır.

Mutlu insan, kitap hâzinesine veya kitapsever arkadaşlara sahip olandır.

Okuma aşkı barut gibidir, bir kere tutuştu mu artık sönmez.

Okumak gıdadır. Okuyan insanlık, bilen insanlıktır.

Özgürlüğümüz, başkalarının özgürlüğünün bittiği yerde başlar.

Ün, gençlik ve gurur... Mezar hepsini alır götürür.

Vicdan azabı çekmek çölde susuzluktan ölmekten daha beterdir